U gebruikt een verouderde versie van Internet Explorer. Klik hier om een nieuwere browser te downloaden.


Gemist

close

Live Radio

close

Omroeporganisatie Leeuwarden en omstreken

Kijk live naar LEO Middelsé

Luister live naar LEO Middelsé Kijk en luister terug op LEO Middelsé

1000-bomenplan Gemeentebelangen

Gemeentebelangen Leeuwarden roept het college op om in de komende 4 jaar 1000 bomen (extra) geplant te krijgen en wel één (extra) boom per (extra) woning (in totaal 600) en 400 bij peuterspeelzalen en scholen (Groene School).

De kosten van de extra bomen bij nieuwbouw worden verwerkt in de grondexploitatie. Dat kan leiden tot een zeer geringe stijging van de kavelprijs maar daar krijgt de koper dus wel iets voor terug, aldus de fractie van Gemeentebelangen.

Voor de bekostiging van de bomen bij de Groene School wil de fractie eerst kijken of er binnen de middelen voor duurzaamheid gelden aanwezig zijn. Mocht dat niet het geval zijn dan is het ISI wellicht een mogelijkheid.

Gemeentebelangen komt met dit plan om een aantal redenen:

    • Bomen kunnen een positieve bijdrage leveren aan verbetering van de luchtkwaliteit. Bomen beperken de problemen met fijnstof, ze nemen koolstofdioxide op en leveren zuurstof. 
    • Bomen kunnen een positieve bijdrage leveren bij het bestrijden van extreme hitte, droogte en regenval als gevolg van de klimaatverandering. Een boom geeft schaduw, beperkt de opwarming, beperkt de verdamping en uitdroging van de bodem. Bomen kunnen een rol spelen bij het tegen gaan van geluidsbelasting.
    • Bomen huisvesten, beschermen en voeden direct en indirect veel dieren
    • Bomen zijn gewoon mooi

De fractie wijst er verder op dat in het stedelijk gebied sprake is geweest van ontgroening. Dit gebeurde om ruimte te maken voor bouw, verkeer, maar ook om de onderhoudskosten te verminderen. De kosten van het onderhouden van groen zijn nu eenmaal hoger dan de onderhoudskosten van steen.

 

 

 

 

Discussieer mee