Gemist

close

Live Radio

close
Kijk live naar LEO Middelsé

Luister live naar LEO Middelsé Kijk en luister terug op LEO Middelsé

College Leeuwarden komt met nieuwe aanpak om armoede tegen te gaan

Het college van Leeuwarden wil met een nieuwe aanpak de armoede in de gemeente verminderen. Er wordt al jaren geprobeerd iets aan dat probleem te doen, maar dat lukt maar niet.

De nieuwe aanpak richt zich onder andere op het doorbreken van de armoede van generatie op generatie. Ook willen burgemeester en wethouders van Leeuwarden het mensen makkelijker maken van de schuld af te komen en meer bestaanszekerheid op te bouwen.

Inwoners moeten hulp op maat krijgen, is de bedoeling. Volgens wethouder Hein Kuiken moet de gemeente toegankelijk zijn voor inwoners.

Leeuwarden staat al jaren in de top tien van gemeenten met de meeste armoede. Een op de vijf huishoudens heeft een laag inkomen. Schulden veroorzaken vaak weer stress, gezondheidsproblemen en eenzaamheid.

De gemeente werkt al sinds 2014 intensief aan de aanpak van armoede. Maar in de praktijk is dat probleem bijna niet kleiner geworden, zo concludeert het college.

Er is een document opgesteld, de visie Samen werken aan een armoedevrij Leeuwarden. Die wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het college wil in de nieuwe aanpak veel meer gebruik maken van zogeheten 'ervaringsdeskundigen', zegt wethouder Kuiken. "Dus mensen die zelf in een armoedige situatie hebben gezeten, die weten wat het is om op die manier te leven en die weten wat mensen bezighoudt."

Ook wordt er een pilot opgezet waarin de restschuld van mensen in een schuldhulpverleningstraject wordt kwijtgescholden, vertelt Kuiken. "Die stress en die druk van het afbetalen van die schuld, ontneemt mensen ook wel gewoon de mogelijkheid om te werken aan de toekomst en het perspectief."

Discussieer mee