Gemist

close

Live Radio

close
Kijk live naar LEO Middelsé

Luister live naar LEO Middelsé Kijk en luister terug op LEO Middelsé

College: ondanks juridische strijd moeten festivals doorgaan in Groene Ster

Leeuwarden moet de festivalstad van het noorden worden, ínclusief meerdaagse festivals in de Groene Ster. Die ambitie blijft het college van burgemeester en wethouders in Leeuwarden houden, ondanks een reeks eerdere juridische tegenslagen.

Dat valt op te maken uit een brief van het college van B en W aan de gemeenteraad. Daarin staat dat het college niet meegaat in alle adviezen van de Commissie Bezwaarschriften. Bijvoorbeeld als het gaat om geluidsmetingen en effecten op de natuur.

Op die gronden stapte de stichting Groene Ster Duurzaam eerder met succes naar de rechter. Daardoor kwam bijvoorbeeld op het laatste moment een streep door het festival Welcome to the Village.

De juridische strijd rondom vergunningen en het gebrek aan zekerheid om zonder problemen in de Groene Ster een feest te kunnen geven, was voor de organisatie van Welcome to the Village reden om dit jaar uit te wijken naar de binnenstad van Leeuwarden.

Gaten dichten
Toch blijft het college volhouden dat festivals in de toekomst wel weer in de Groene Ster gehouden kunnen worden en wordt er gewerkt aan een bestemmingsplan die dit mogelijk maakt.

Volgens wethouder Hein Kuiken wordt dit plan waarschijnlijk nog dit voorjaar aan de raad voorgesteld. Over gemaakte juridische fouten in het verleden zegt hij in dit plan "de gaten te willen dichten van voorgaande keren" en de "opgedane ervaringen mee te nemen".

Psy-fi
Het festival Psy-fi kondigde deze week aan dat ze deze zomer wel weer neerstrijken in de Groene Ster. Al is de datum verandert "Om verschillende redenen hebben we besloten, in overeenstemming met de gemeente Leeuwarden, het festival te verplaatsen naar een latere datum: 14-18 september 2022", aldus de organisatie.

Discussieer mee