Gemist

close

Live Radio

close
Kijk live naar LEO Middelsé

Luister live naar LEO Middelsé Kijk en luister terug op LEO Middelsé

CU en PvdA willen psychosociale hulp noodopvang en einde aan opvang van kinderen

De ChristenUnie en PvdA in Leeuwarden maken zich grote zorgen om de mensen in de noodopvang van het WTC. Veel mensen daar hebben klachten of suïcidale gedachten en krijgen geen hulp.

De partijen dienen volgende week woensdag een motie in bij de gemeenteraad die het college oproept om te zorgen voor psychosociale hulp voor mensen in de noodopvang.

Schadelijke situatie
In de motie staat dat organisaties zoals Unicef aangeven dat de situatie in het WTC schadelijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Ook zouden mensen zo wanhopig zijn dat de spanningen in de hal steeds verder oplopen.

Carlijn Niesink van de ChristenUnie vindt de situatie erg onwenselijk, helemaal voor de kinderen. De hulp die er is, is enorm op het lichamelijke gericht. "Wij zeggen: zorg ook dat er aandacht is voor het psychologische deel. Wij horen ook van vrijwilligers dat er steeds meer vechtpartijen zijn onder kinderen. Zij zien volwassenen vechten en ze kopiëren dat."

Niesink vindt dat Leeuwarden als gemeente meer kan doen. "Iedereen wijst naar elkaar, daar ben ik wel klaar mee. Waar ligt wel onze verantwoordelijkheid en invloed? Laten we die pakken en dan verder werken."

Oplossing voor de kinderen
Zij schaamt zich ervoor dat steeds meer WTC-bewoners zich slechter voelen. In een tweede motie- die komende woensdag wordt behandeld- pleiten Niesink en Mirka Antolovic van de PvdA ervoor dat er geen kinderen meer worden opgenomen en dat er voor de zomer nog een andere oplossing wordt gevonden voor kinderen die er nu zitten.

Het college wordt opgeroepen om uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om hulp te bieden aan de bewoners van de noodopvang. Ook moet worden gekeken of het Leger des Heils misschien wat kan betekenen.

COA wil af van noodopvang
Dinsdag werd ook bekend dat het COA vindt dat de asielopvang in ons land anders moet. De organisatie die de opvang van asielzoekers regelt wil graag helemaal af van noodopvanglocaties, zo is te lezen in het jaarverslag van de organisatie. Daarin wordt ook gezegd dat het COA 'zijn grenzen bereikt heeft'.

"Voor de lange termijn zit naar ons stellige idee de oplossing in het realiseren van meer duurzame locaties", zeggen voorzitter Milo Schoenmaker en bestuurslid Joeri Kapteijns. "Dat is in het belang van onze medewerkers, bewoners en van gemeenten. En van de samenleving als geheel."

Discussieer mee