Gemist

close

Live Radio

close
Kijk live naar LEO Middelsé

Luister live naar LEO Middelsé Kijk en luister terug op LEO Middelsé

Dancefestival Psy-Fi in Groene Ster van de baan "Tranen in de ogen staan"

Het dancefestival Psy-Fi in de Groene Ster bij Leeuwarden kan niet doorgaan. De rechter heeft de vergunning die de gemeente Leeuwarden verleende aan het festival vernietigd.

Volgens de rechter is de vergunningsprocedure niet goed toegepast, omdat het college van burgemeester en wethouders het ontwerpbesluit niet opnieuw ter inzage heeft gelegd nadat er grote aanpassingen in waren aangebracht.

Natuurbelangen
Stichting Groene Ster Duurzaam had bezwaar aangetekend tegen de vergunning voor het festival. Volgens de stichting past Psy-Fi niet in de Groene Ster en botst het met de natuurbelangen in het gebied.

Psy-Fi zou van 14 tot en met 18 september worden gehouden. De organisatie van het festival is erg teleurgesteld in het besluit van de rechter. "We hadden er veel vertrouwen in dat het goed zou komen. We hebben de tranen in de ogen staan."

Groene Ster Duurzaam vindt de uitspraak terecht. Volgens Theo van Gelder van de stichting heeft de rechter de gemeente Leeuwarden er vooral op gewezen dat er in het verleden uitspraken zijn gedaan bij de rechtbank die niet zijn nageleefd.

Dit terwijl het college aan de raad verkondigde dat deze uitspraken wel waren nagekomen. Daardoor was er volgens Van Gelder niet veel coulance bij de rechter voor de gemeente.

Ook streep door geluidsontheffing
Naast de streep door de omgevingsvergunning is ook de verleende geluidsontheffing vernietigd door de rechter.

De organisatie van Psy-Fi had beroep aangetekend tegen het verbod in de evenementenvergunning op het verkopen van lachgas op het festival.

De rechtbank geeft de gemeente daarin gelijk en heeft het beroep van tafel geveegd.

Discussieer mee