Gemist

close

Live Radio

close
Kijk live naar LEO Middelsé

Luister live naar LEO Middelsé Kijk en luister terug op LEO Middelsé

FNP wil alsnog burgers horen over geitenhouderij Reduzum

De FNP wil dat het college op korte termijn een dorpssessie belegt over de geitenhouderij in Reduzum. Het boerenbedrijf Boonstra wil van 475 koeien omschakelen naar 2840 geiten. Dit leidt tot onrust in het dorp.

De fractie wijst er op dat er tot nu toe geen informatiebijeenkomst heeft plaatsgevonden voor omwonenden. Met het oog op de onrust, die is ontstaan, wil de FNP dat dit alsnog op korte termijn gaat gebeuren. Ook vraagt ze om een toelichting van het college op het gegeven dat de milieu-effectrapportage betreffende het initiatief van de geitenhouderij stelt dat er “momenteel geen concreet toepasbaar objectief toetsingskader bestaat en geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten zijn om aan te toetsen”, terwijl het college besluit dat  “de wijziging van de inrichting naar een geitenhouderij geen extra risico’s voor de volksgezondheid” met zich meebrengt. Het onderzoek is nog gaande, aldus de FNP.

Discussieer mee