U gebruikt een verouderde versie van Internet Explorer. Klik hier om een nieuwere browser te downloaden.


Gemist

close

Live Radio

close

Omroeporganisatie Leeuwarden en omstreken

Kijk live naar LEO Middelsé

Luister live naar LEO Middelsé Kijk en luister terug op LEO Middelsé

Gemeenteraad stemt in met plannen voor nieuwe wijk Middelsee

De gemeenteraad van Leeuwarden is woensdagavond akkoord gegaan met het ontwikkelkader voor het stadsdeel Middelsee - De Werp. De nieuwe wijk aan de zuidkant van de stad moet ruimte geven aan zo'n 3.200 woningen, bedrijven en een nieuw station.

Middelsee - De Werp is onderdeel van de ontwikkeling van De Zuidlanden, waar de gemeente in 2003 begon met nieuwbouw. Totaal moeten er daar meer dan vijfduizend woningen komen. Volgens de plannen moet het een gebied worden met 'stedelijke allure en uitstraling waar je alles voor je dagelijks leven kunt vinden'.

Naast wonen en werken wordt ruimte gemaakt voor horeca en recreatie, en aan de Middelseefeart wordt een haven gerealiseerd. Verder is het de bedoeling dat in 2025 het nieuwe station Werpsterhoeke geopend is.

Onenigheid
De FNP stemde als enige partij tegen het ontwikkelkader. Volgens fractievoorzitter Jan Willem Tuininga is er niet genoeg overlegd met inwoners, is er onzekerheid over mogelijk bouw in De Hem en is nog niet duidelijk of netbeheerder Liander genoeg capaciteit heeft. "Al mei al, te folle iepen einen om hjir in beslút oer nimme te kinnen", vatte de FNP'er samen.

PvdA-raadslid Mohamed Benmhammed was kritisch over die bijdrage. "Ik zie u zwabberen. U bent spastisch over het ontwikkelplan, ik weet niet wat u wil. U zegt dat u de man van de dorpen bent maar als u tegen bouwen bent, helpt u de dorpen daar niet mee. Ik vind het schandalig wat hier gebeurt."

De suggestie van Tuininga dat Benmhammed "better ris in jûn nei de Afûk gean kin foar in kursus" viel in slechte aarde bij D66-fractievoorzitter Julie Bruijnincx: "Ik vind het echt genant en geen reclame voor ons als gemeenteraad als ik zie hoe meneer Tuininga reageert op meneer Benmhammed. Ik wil daar echt afstand van nemen, zo gaan we niet met elkaar om."

Buurthuis
Een motie van de PvdA om de mogelijkheid van een ontmoetingsruimte in het gebied te onderzoeken werd met 30-9 aangenomen. Gemeentebelangen stelde voor om de bouwambities in Middelsee te heroverwegen, maar met vijf stemmen voor haalde die motie het niet.

Minimumloon
De gemeenteraad ging woensdagavond ook akkoord met een motie van de PvdA om bij de landelijke regering aan te dringen op een minimumloon van veertien euro. Een voorstel van D66 om bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Kiesraad te pleiten voor een uniform systeem van het publiceren van verkiezingsuitslagen werd ook met grote meerderheid aangenomen.

Discussieer mee