U gebruikt een verouderde versie van Internet Explorer. Klik hier om een nieuwere browser te downloaden.


Gemist

close

Live Radio

close

Omroeporganisatie Leeuwarden en omstreken

Kijk live naar LEO Middelsé

Luister live naar LEO Middelsé Kijk en luister terug op LEO Middelsé

Goutum tegen ontwikkeling van buurtschap De Hem

Dorpsbelang Goutum is een petitie gestart tegen de ontwikkeling van het buurtschap De Hem en wil het laatste stuk groen aan de zuidkant van Goutum behouden. 

De gemeente Leeuwarden heeft plannen om de weilanden tussen de Wergeasterdyk en de Hounsdyk, grenzend aan het dorp, te gaan bebouwen. Het hier geplande buurtschap maakt onderdeel uit van De Zuidlanden, de nieuwbouw ten zuiden van de stad. In het gebied ligt ook een weidevogelpolder, die volgens Dorpsbelang uniek is.. Deze polder vormt samen met deze weilanden de laatste open groene ruimte van het buitengebied waar Goutum ooit geheel door omgeven was. Door de komst van de ‘buurtschappen’ Techum, Goutum-Súd, Wiarda, De Klamp en binnenkort Unia is het dorp vrijwel helemaal omgeven door stedelijke bouw. Van landelijk wonen, dat de nieuwe inwoners steeds wordt voorgeschoteld, is geen sprake meer. "Veel steen en heel weinig groen", aldus Dorpsbelang.

Zij wijst er op dat het unieke karakter van het gebied al in 2018 door de gemeenteraad is onderkend. In dat jaar is unaniem een motie aangenomen, waarin is vastgelegd dat er meer aandacht moet komen voor het ‘groen' in De Zuidlanden. In het bijzonder is genoemd de bescherming van de unieke weidevogelpolder aan de Hounsdyk. Ter uitvoering daarvan is met de gemeente een beheeroverkomst getekend waarin is vastgelegd dat dit gebied een aangepast natuurvriendelijk beheer krijgt.  

Voor Dorpsbelang Goutum vragen tal van ontwikkelingen, zoals de stikstof- en PFAS-problematiek en ook de coronacrisis om een herbezinning op diverse terreinen, waaronder de ruimtelijke ontwikkeling en woningbouw. Dorpsbelang wijst er tenslotte op dat er in Leeuwarden voldoende bouwlocaties zijn die verder zijn in de ontwikkeling, zoals Middelsee en Blitsaerd. Zij vraagt daarom aan de gemeenteraad om af te zien van bebouwing van het gebied De Hem. Daarmee kan het laatste stukje groen aan de zuidkant van Goutum behouden blijven. 

 

Discussieer mee