Gemist

close

Live Radio

close
Kijk live naar LEO Middelsé

Luister live naar LEO Middelsé Kijk en luister terug op LEO Middelsé

Het kerkje van Swichum krijgt nieuwe eigenaar

Het kerkje van Swichum, de Nicolaaskerk, krijgt 1 april een nieuwe eigenaar. Na 10 jaar wordt het stokje overgedragen aan Hannie Schuurman uit Wirdum. 

De kerk van Swichum wordt sinds 2011 beheerd door Jan en Sietse Smidstra. ”Mei in protte plezier ha wy dêr sûnt dy tiid op past en in protte aktiviteiten  organisearre. Mar oan alles komt in ein”, schrijven Jan en Sietske Smidstra in de Tuorkefretter, het maandblad van dorpsbelang. Jan en Sietske Smidstra wensen Hannie Schuurman veel succes: “Wy hoopje dat Hannie like folle plezier krije sil yn it behearen fan it tsjerkje as dat wy dat hân hawwe en dat se der, krekt as ús, in protte enerzjy fan krijt.”

Opvolgster
Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft Hannie Schuurman uit Wirdum gevraagd om het stokje over te nemen. Schuurman heeft vorig jaar haar baan opgezegd als bewindvoerder en sindsdien werkt ze als RegisterExecuteur. In dit werk adviseert ze mensen die aan het nadenken zijn over hoe ze hun overlijden willen regelen. Ook wikkelt Schuurman nalatenschappen af als erfgenamen dat zelf niet kunnen of willen doen. 

Wat haar betreft krijgt afscheid en rouw in het Kerkje van Swichum een plek. Er is ruimte voor herdenkingsdiensten, bijeenkomsten, lezingen over zingeving, religie en spiritualiteit, informatieavonden over testamenten, nalaten en erven. In de Nicolaaskerk blijft er ook ruimte voor geluk en trouw. De kerk is een van de officiële trouwlocaties van gemeente Leeuwarden. “Nadrukkelijke momenten in het leven waar de kerk van Swichum een rol in kan spelen”, deelt Schuurman.

"De (cultuur)historie en het erfgoed houden we in ere. Ik wil dorpsgenoten laten weten dat het kerkje voor iedereen is. Het kent een lange geschiedenis, ik vind het daarom belangrijk om dit in stand te houden. We bouwen voort op wat er is. Ik zeg we, omdat ik graag met anderen die zich betrokken voelen bij dit prachtige kerkje, het werk van Jan en Sietske wil voortzetten", vertelt Schuurman.

Vernieuwend
Onderwerpen zoals ecologie, lokale kringloop en duurzaamheid gaan mee met de nieuwe start van het kerkje. Culturele activiteiten, presentaties of een marktje zijn in de toekomst mogelijk. Schuurman hoopt diepgang en bewustwording aan de kaart te brengen met deze thema's.

 De website krijgt op dit moment een facelift, het kerkje gaat op de ‘socials’ en ondertussen zijn er al voorbereidingen gaande voor activiteiten in de nabije toekomst.

Discussieer mee