Gemist

close

Live Radio

close
Kijk live naar LEO Middelsé

Luister live naar LEO Middelsé Kijk en luister terug op LEO Middelsé

Invoering afstandsbediening brug Warten opgeschort

De brug in het dorpscentrum van Warten wordt voor de afzienbare tijd nog door de eigen brugwachter bediend. Nu besluiten om definitief af te zien van de eerder geplande aansluiting op de centrale brugbediening door de provincie, is op dit moment financieel niet haalbaar, aldus het college.

De gemeenteraad heeft in november 2020 om een onderzoek gevraagd naar een alternatief voor de centrale brugbediening, waartoe in 2015 was besloten. Voor de hiervoor noodzakelijke aanpassingen aan de brug in de Hoofdstraat bleek in Warten onvoldoende draagvlak.

Uit onderzoek van gemeente en provincie blijkt nu dat zonder een goed alternatief het niet aansluiten van de brug op de centrale brugbediening jaarlijks €60.000 kost (salariskosten  brugwachter). Daarboven komen nog eenmalige aanvullende kosten van rond de €250.000.

Uit een eerste onderzoek blijkt een eventuele aansluiting van een andere brug op de centrale bediening binnen de door de raad in 2015 geformuleerde voorwaarden niet haalbaar. Verder is door nautisch onderzoek bij de voorbereiding van de werkzaamheden aan de brug gebleken dat ook bij lokale bediening aanpassingen rondom de brug nodig zijn.

Daarom hebben burgemeester en wethouders besloten de eerder geplande aansluiting van de brug op de centrale brugbediening door de provincie voorlopig stil te leggen.

Zo kan eerst worden bekeken of er mogelijk één of meer andere bruggen in gemeente Leeuwarden op afstand bediend kan worden. Daarmee kunnen enerzijds de afgesproken doelen van tolgeld en pauzevrij bedienen in Warten behouden blijven, en anderzijds negatieve kosteneffecten voor gemeente zoveel mogelijk beperkt worden. Ook wil de gemeente in samenwerking met het dorp een besluit nemen over de aanpassingen die verder aan de brug nodig zijn.

Discussieer mee