U gebruikt een verouderde versie van Internet Explorer. Klik hier om een nieuwere browser te downloaden.


Gemist

close

Live Radio

close

Omroeporganisatie Leeuwarden en omstreken

Luister live naar LEO Middelsé Kijk en luister terug op LEO Middelsé

Jorwerd, komt de waarheid uit het riool?

Column.

 

De kaatswereld is een kleine wereld. Duidelijk mag zijn dat iedereen alles van iedereen weet. Wie met wie slaapt en wie met wie huilt. Duidelijk is ook dat dat er dan mensen zijn die zich daar dan menen mee te moeten gaan bemoeien.

Waar normaal gesproken, of geschreven, een journalist of stukjesschrijver de realiteit moet weergeven of opschrijft, worden er links en rechts meer en meer persoonlijke (kaats)frustraties aan het papier toevertrouwd. Daarna al of niet gefundeerd de wereld ingestuurd. Vooral als betrokkenen niet op vragen willen ingaan van ‘journalisten/stukjesschrijvers’ die menen de kaatssport daarmee te dienen. Stampvoetend wordt er dan gefrustreerd in de pen geklommen en mensen (sporters en bestuurders) aan de schandpaal genageld.
Soap
Er is een soap (discussie) in de kaatswereld gaande over de gebiedsindeling Leeuwarden van waar en voor welke vereniging kaatsers mogen uitkomen. Dat probleem behoort echter niet bij de Leeuwarder bestuurders te liggen ‘die dat zelf maar op moeten lossen’. En zeker niet bij de sporters die in een stad wonen. Voor hun vereniging uit willen komen, maar nu de dupe zijn van warrige regelementen. Het slappe knieën gedrag van de KNKB bestuurders had na eerdere ‘wantoestanden’ bij deelname aan vrije formatie wedstrijden vroegtijdig moeten ingrijpen. Nu suddert de discussie door waarvan sporters het slachtoffer zijn geworden.

In een gepubliceerd discussie stuk van OG Huzum wordt duidelijk uit de doeken gedaan dat daar nog veel onduidelijkheid over is. Sporters zijn daar inmiddels onnodig de dupe van geworden. Over hun ruggen wordt dat geschil nu uitgevochten.
Kweapraat
Kweapraat 178 op kaatsen.nl is daar een goed voorbeeld van. Citaat: ‘Nei ôfrin giet it dan fan dik hout zaagt men planken. Ik stean der nei te sjen en sjoch de triennen fan Imke van der Leest. “Ik heb hier niets me te doen”, ropt se tsjin Manon. “Ik wist hier niet van”. It giet dan om de aksje fan KV Easterein wêr’t har partner Dirk Yde Sjaarda foarsitter is. Sjoch, dan haw ik it hielendal hân mei soks’.
Riool praat.
Het riool wordt verder opengetrokken in Kweapraat 178 waar sporters en bestuurders aan de schandpaal worden genageld. Citaat: “Nei ôfrin giet it dan fan dik hout zaagt men planken. Ik stean der nei te sjen en sjoch de triennen fan Imke van der Leest”.
Nu was schrijver van dit stukje toevallig ook in Jorwerd en heb ook alle wedstrijden vanaf de zijlijn gevolgd. Nadat alle felicitaties van eenieder richting de prijswinnaars voorbij waren, aansluitend de kransen werden omgehangen en de foto was geknipt, stapte ondergetekende direct op de fiets huiswaarts.

Honderd meter voor mij liep de schrijver van Kweapraat 178 al richting auto. ‘De boadskip van al dat nijs’ in Kweapraet 178 kun je dan ook grote vraagtekens bij zetten. Citaat: “Nei ôfrin giet it dan fan dik hout zaagt men planken. Ik stean der nei te sjen en sjoch de triennen fan Imke van der Leest”.
Maar de auteur die zegt ‘het gezien te hebben’ was er immers zelf niet meer bij.
Kaatsreglement niet meer van deze tijd
KNKB: ‘In het Kaatsreglement is in artikel 12 van hoofdstuk V een bepaling opgenomen over afdelingswedstrijden. Dit artikel bepaalt dat spelers bij afdelingswedstrijden moeten uitkomen voor de vereniging in hun woonplaats. Als in de woonplaats geen vereniging is gevestigd, moet men in principe uitkomen voor de dichtstbijzijnde vereniging, langs de openbare weg gemeten. Voor die gevallen zou een gebiedsindeling gelden die als bijlage F bij het kaatsreglement is gevoegd’.

Allereerst kan (moet) men zich afvragen of dit soort ‘KNKB-regelementen’ nog van deze tijd zijn. Volgens artikel 12 van het kaatsreglement moet je, als je lid wil worden van een kaatsclub, lid worden van een vereniging waarvan je misschien helemaal geen lid wil worden. Bij alle overige sporten (voetbal-basketbal-tennis-volleybal enz.) kiest een sporter een vereniging uit die bij hem past of waar hij of zij zich thuis voelt. Vrienden en vriendinnen zoeken elkaar op en gaan samen sporten. Bij de KNKB wordt je echter verplicht lid te worden van een vereniging in de stad of dorp waar je woont maar waar je geen enkele binding mee hebt. Vrienden en vriendinnen worden uit elkaar gerukt. Een artikel 12 uit de oertijd en niet meer van deze tijd.
Gebiedsindeling
De stad Leeuwarden is verdeeld in 23 wijken waaronder Huizum, Blitsaerd, Zuiderburen en Zuidlanden. Daarnaast zijn er 35 dorpen rondom de stad Leeuwarden waaronder Hempens-Teerns en Goutum.

Johan Span

Discussieer mee