U gebruikt een verouderde versie van Internet Explorer. Klik hier om een nieuwere browser te downloaden.


Gemist

close

Live Radio

close

Omroeporganisatie Leeuwarden en omstreken

Luister live naar LEO Middelsé Kijk en luister terug op LEO Middelsé

Leeuwarden investeert 1 miljoen euro in buurtschap Unia

Burgemeester en wethouders willen het stedenbouwkundig plan voor het nieuwe buurtschap Unia in De Zuidlanden aanpassen om tegemoet te komen aan wensen van omwonenden. Het college investeert hiervoor 1 miljoen euro extra in de plannen. Dinsdag 14 mei nam het college hiervoor een besluit en legt daarmee de plannen ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Begin 2019 droeg het college al een plan voor aan de gemeenteraad ter besluitvorming. Tijdens het open podium op 27 februari informeerden belanghebbenden de raad over hun bezwaren tegen het plan. Er is toen voor gekozen om nogmaals met deze partijen in gesprek te gaan om te achterhalen op welke onderdelen het voorliggende plan volgens hen zou moeten worden aangepast, opdat het voor hen acceptabel zou zijn. Uit deze gesprekken kwam een aantal aanpassingen naar voren.

Voorgestelde wijzigingen
In het plan met aanpassingen komt onder andere de bebouwing van de Trijehoeke te vervallen. Daarnaast wordt er meer ruimte gecreëerd tussen de woonarken en het buurtschap Unia. Een breed gedragen verzoek vanuit de omwonenden is om de watergang onderlangs via de Wirdumerfeart langs de rijksweg te laten verlopen. Hier wordt gehoor aan gegeven in de voorgestelde wijzigingen.

Informatieavond en besluitvorming
Op 23 mei is er een informatiebijeenkomst omwonenden, andere belanghebbenden en geïnteresseerden te informeren over het aangepaste stedenbouwkundig plan. Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad eind mei de plannen om er vervolgens een besluit over te nemen.

Een mooier Unia
Het plan voor Unia biedt ruimte voor verschillende woonvormen. Wonen aan het water, wonen aan een park en wonen in een boomgaard. Er wordt veel aandacht besteed aan de afstemming van deze woonvormen onderling. Wethouder Hein de Haan: “Met het realiseren van Unia voorzien we in de woningbehoefte van de gemeente Leeuwarden. We hebben 1 miljoen euro uitgetrokken voor een betere afstemming van het plan op de omliggende buurten. Dankzij de inbreng van omwonenden wordt Unia mooier. We realiseren hiermee een prachtig plan in een omgeving met veel water en groen met duurzaam gebouwde woningen."

 

 

Discussieer mee