Gemist

close

Live Radio

close
Kijk live naar LEO Middelsé

Luister live naar LEO Middelsé Kijk en luister terug op LEO Middelsé

LEEUWARDEN KIEST: Jirnsum wil houden wat er al is

Wat moet er anders in uw dorp of wijk? Met die vraag gaat LEO Middelsé de komende weken de gemeente door. In aanloop naar de verkiezingen zoeken we de belangrijkste thema's om voor te leggen aan de lijsttrekkers. Deze keer zijn we in Jirnsum.

Eigenlijk gaat het best goed in Jirnsum, zegt Wopke Hellinga van het Plaatselijk Belang. Woningen zijn er op zich genoeg, al houdt het voor starters nog niet over. "We ha grûn dêr't húzen komme moatte, we besykje it sa yn te rjochtsjen dat it ek foar starters moaie wenningen wurde."

Grootste zorg zijn de faciliteiten. "It oanbod is bêst aardich, mar it is minder dan yn it ferline. It moat net minder wurde", zegt Hellinga. Hij hoopt zoveel mogelijk sport en andere recreatie in het dorp te houden. "At bern yn it doarp nei skoalle kinne en harren fermeitsje kinne, hoeche je se net nei Ljouwert te bringen."

Discussieer mee