Gemist

close

Live Radio

close
Kijk live naar LEO Middelsé

Luister live naar LEO Middelsé Kijk en luister terug op LEO Middelsé

LEEUWARDEN KIEST: Wirdum wacht op nieuw MFC

Wat moet er anders in uw dorp of wijk? Met die vraag gaat LEO Middelsé de komende weken de gemeente door. In aanloop naar de verkiezingen zoeken we de belangrijkste thema's om voor te leggen aan de lijsttrekkers. Deze keer kijken we in Wirdum.

Wirdum heeft snel een nieuw MFC nodig.  "It is in âlde pleats dy't ea ta doarpshûs ferboud is", vertel Sjors Hempenius van het dorpsbelang.

Het is ondertussen flink verouderd. "We ha in hiel soad lêst fan asbest, dat krije we der fanwegen de sinteraazje net ôf."

De onderhoudskosten lopen nu de spuigaten uit, zegt Hempenius. "It smyt sokke rekkens op, dat kinne we net mear betelje. At is sa trochgiet ha we mei in pear jier gjin doarpshûs mear."

Discussieer mee