U gebruikt een verouderde versie van Internet Explorer. Klik hier om een nieuwere browser te downloaden.


Gemist

close

Live Radio

close

Omroeporganisatie Leeuwarden en omstreken

Luister live naar LEO Middelsé Kijk en luister terug op LEO Middelsé

NHL Stenden Hogeschool gaat strijd aan met verwacht docententekort

Nijpende tekorten in het onderwijs vanaf 2020 zorgen voor uitstekende baankansen voor studenten die nu kiezen voor een lerarenopleiding. Met flexibele studies op maat biedt NHL Stenden Hogeschool toekomstige docenten de perfecte mogelijkheid om werk, privé en studie te combineren. Om te laten zien wat er mogelijk is, organiseert de hogeschool op dinsdag 6 februari haar jaarlijkse infoavond over deeltijd lerarenopleidingen op bachelor- en masterniveau. Ook diverse cursussen zullen zich presenteren. Door verschillende regelingen vanuit de overheid, zoals de Lerarenbeurs, is de keuze voor het onderwijs nog nooit zo aantrekkelijk geweest.

Wie kiest voor het onderwijs kiest voor bijzonder goede baankansen vanaf 2020. Uit een sectoranalyse gemaakt in opdracht van de Commissie Macrodoelmatigheid Hoger onderwijs blijken de tekorten in het basisonderwijs het meest schrijnend; voor 2020 wordt een tekort voorspeld van 4.000 fte. Ook in het voortgezet onderwijs zitten scholen te springen om docenten. Voor de jaren 2020 tot en met 2024 wordt er een jaarlijks tekort van rond de 1.000 fte verwacht. Cijfers die de alarmbellen bij het ministerie van OCW flink doen rinkelen. Met het beschikbaar stellen van de Lerarenbeurs probeert de overheid het volgen van een lerarenopleiding naast een baan aantrekkelijk te maken. Dit financiële steuntje in de rug is echter niet genoeg.

“In deeltijd studeren vraagt meer dan alleen een investering in geld”, aldus deeltijdstudent Jacco Reitsma. “Tijd die je vrij moet maken naast je werk, je gezinsleven en je hobby’s.” Om die combinatie van studeren en privé aantrekkelijker te maken, biedt NHL Stenden studenten flexibele deeltijdstudies aan. Daarbij bepalen zij zelf de leerroute en het studietempo. Eerder behaalde diploma’s en opgedane kennis en ervaring vormen de basis voor een persoonlijk studietraject. Zo krijgt iedere student een unieke studie, waarbij op eigen tempo en naar eigen wens de opleiding wordt vormgegeven.

Voor wie nog twijfelt over het volgen van een deeltijdstudie biedt NHL Stenden tijdens de Infoavond volop informatie. Ook de subsidieregelingen van de overheid vormen hierbij een belangrijk aandachtspunt. Veel studenten kennen de Lerarenbeurs, maar er zijn veel meer regelingen waar je als deeltijdstudent voor in aanmerking komt. Denk aan de Tegemoetkoming leraren, de Tegemoetkoming onderwijsmasters en de mogelijkheid voor Studiefinanciering voor leraren in spé. Naast de giften is er ook een studielening voor volwassenen in de vorm van het Levenlanglerenkrediet. Het volgen van een lerarenopleiding betaalt zich altijd dubbel en dwars terug.

Sinds september 2017 kunnen toekomstige docenten bij bijna alle bachelor en master lerarenopleidingen kiezen voor flexibel deeltijdonderwijs. De flexibele variant geldt niet voor de kopopleiding, pabo-opleidingen en de masters Kunsteducatie, Pedagogiek, Educational Needs en Learning and Innovation. NHL Stenden biedt lerarenopleidingen aan op het gebied van talen, sociale vakken, exacte vakken en de pabo.

Vanaf 1 januari hebben NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool hun krachten gebundeld. Beide hogescholen gaan verder als NHL Stenden Hogeschool. Per september 2018 is ook voor de huidige studenten de nieuwe hogeschool een feit.

Discussieer mee