U gebruikt een verouderde versie van Internet Explorer. Klik hier om een nieuwere browser te downloaden.


Gemist

close

Live Radio

close

Omroeporganisatie Leeuwarden en omstreken

Kijk live naar LEO Middelsé

Luister live naar LEO Middelsé Kijk en luister terug op LEO Middelsé

Nieuwe prestatieafspraken tussen gemeente Leeuwarden, woningbouw- en huurdersorganisaties

De gemeente Leeuwarden, de corporaties WoonFriesland en Elkien en de huurdersorganisaties Nieuw Elan en De Bewonersraad hebben voor 2019 nieuwe prestatieafspraken vastgesteld. Dit zijn afspraken waarin de partijen de bijdragen aan het gemeentelijk woonbeleid vastleggen.

De samenwerking in 2019 richt zich op de betaalbaarheid van het wonen, het verbeteren en verduurzamen van de woningvoorraad, en de gezamenlijke zorg voor kwetsbare huishoudens. De corporaties hebben plannen om voor in totaal € 64 miljoen te investeren in 2019 in de gemeente Leeuwarden.

Betaalbaar wonen blijft voor de partijen de hoogste prioriteit. Elke partij draagt op zijn manier bij: de gemeente met energiecoaches en het armoedebeleid, de corporaties via gematigde huren en met hun forse investeringen in het verlagen van de energierekening en de huurdersorganisaties door voorlichting en ondersteuning.

Thema's zijn daarbij:

 Toegankelijkheid huurmarkt

De huurmarkt moet voldoende toegankelijk blijven voor woningzoekenden. 

Fors investeren in onderhoud en kwaliteit van de huurwoningen

Het vernieuwen en verbeteren van de woningvoorraad door WoonFriesland en Elkien is een continu proces.

Zorg voor huishoudens vraagt om intensieve samenwerking

De corporaties huisvesten veel kwetsbare doelgroepen: huishoudens met geldzorgen of die zorg of begeleiding nodig hebben. Een goede afstemming tussen partijen is nodig.

Discussieer mee