Gemist

close

Live Radio

close
Kijk live naar LEO Middelsé

Luister live naar LEO Middelsé Kijk en luister terug op LEO Middelsé

Nieuwe subsidies cultuursector Fryslân bekend gemaakt

In de cultuursector van Fryslân wordt de komende jaren opnieuw geïnvesteerd. Zes musea en zevenentwintig kunstorganisaties krijgen de komende vier jaar subsidie om het cultuuraanbod te vernieuwen. De provincie volgt hiermee het advies van een onafhankelijke adviescommissie. In totaal gaat het om ruim 30 miljoen euro verdeeld over vier jaar.

Cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes is blij met de nieuwe plannen. “Ferline jier binne wy mei ús nije kultuernota Nij Poadium in oare wei ynslein. Wy woenen ferbreding en fernijing fan it kultueroanbod yn Fryslân. Mei dizze besluten op basis fan de goed ûnderboude advizen fan de eksterne eksperts tinke wy in grutte ympuls te jaan oan in fernijend kultureel Fryslân.”

Moedermuseum
Dinsdag maakte cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes bekend dat het Fries Museum de komende jaren een jaarlijkse subsidie krijgt van 3 miljoen. Dit besluit is gebaseerd op de aanbeveling van de adviescommissie, die het Fries Museum wil laten functioneren als moedermuseum.

Natuurmuseum
Het Natuurmuseum Fryslân krijgt het advies om scherpere keuzes te maken en gaat er jaarlijks €207.979,- op achteruit. Momenteel krijgen ze €707.979,- per jaar, maar dit wordt dus €500.000,- per jaar.

Tryater
De adviescommissie beoordeelt Tryaters maatschappelijke impact zeer goed. Om de pluriforme kunstinfrastructuur te waarborgen is ervoor gekozen om een subsidie toe te kennen van €375.000,- per jaar. Dit was €323.000,- per jaar.

Leeuwarder Festivals
Bevrijdingsfestival Fryslân krijgt elk jaar €26.600,-. Deze subsidie gaat stoppen en wordt onder gebracht bij één van de andere programmalijnen in de Nota Nij Poadium 2021- 2024.

De Popfabriek scoort goed op de artistieke kwaliteit, maar heeft te weinig aanbod voor diverse doelgroepen. De provincie geeft ze de kans om hun aanbod aan te passen. Momenteel ontvangt de organisatie €53.000,- per jaar, dit bedrag wordt €100.000,-.

Stadsfestival Explore the North gaat ook van €50.000,- naar €100.000,- per jaar.

Het Fries StraatFestival gaat er niet op voor-of achteruit en blijft €50.000,- per jaar ontvangen.

De adviescommissie is enthousiast over de nieuwe plannen van Welcome to the Village. De organisatie gaat er op vooruit, van €50.000,- naar €75.000,- per jaar.

Nieuw
Het toekennen van vierjarige financiering voor musea en kunstorganisaties is nieuw voor de provincie Fryslân. Het komt voort uit de in 2019 vastgestelde beleidsnota Nij Poadium 2021- 2024. In dat plan staan ambities voor kunst, cultuur, taal, onderwijs en erfgoed. De provincie richt zich hiermee op een bloeiend cultureel leven dat zorgt voor beweging in de Friese samenleving.

Discussieer mee