U gebruikt een verouderde versie van Internet Explorer. Klik hier om een nieuwere browser te downloaden.


Gemist

close

Live Radio

close

Omroeporganisatie Leeuwarden en omstreken

Kijk live naar LEO Middelsé

Luister live naar LEO Middelsé Kijk en luister terug op LEO Middelsé

Partij voor de Dieren stelt B&W vragen over boerenprotest

Caroline de Groot van de Partij voor de Dieren Leeuwarden heeft vragen gesteld aan Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden over de twee demonstraties die op vrijdag 11 oktober plaatsvonden in de binnenstad van Leeuwarden: klimaatactivisten, handelend onder de naam “Fridays for Future”, vroegen om een beter klimaatbeleid en boeren protesteerden tegen de stikstofmaatregelen die de agrarische sector treffen.

"Is het college het met ons eens", aldus Caroline de Groot van de Partij voor de Dieren, "dat het blokkeren van de omgeving van de het Provinciehuis gevaar voor het verkeer oplevert doordat hulpdiensten (zoals brandweer en ambulance) geen gebruik van de weg kunnen maken?" Verder vraagt de Partij voor de Dieren zich o.a. af waarom niet besloten is om de boeren te sommeren hun blokkade door tractoren op de Tweebaksmarkt op te heffen en aldus een veilige doorstroming van het verkeer te bewerkstelligen.

Een andere vraag, aldus Caroline de Groot, is of het juist is dat de boeren die op uitnodiging in het Provinciehuis waren, geweigerd hebben het pand te verlaten voordat gedeputeerde Kramer zijn handtekening onder de genomen stikstofmaatregelen zou hebben ingetrokken. "Zo ja, is er, gelet op de ondemocratische gehalte van deze stellingname, overgegaan tot het geven van een ambtelijk bevel door de politie aan de boeren om het Provinciehuis te verlaten? Zo nee, waarom niet?"

Ook is de Partij voor de Dieren benieuwd of er ook aanhoudingen onder de boeren zijn verricht of verwacht de politie dat nog te doen? En: "Erkent het college dat de ontstane situatie ten minste geleid heeft tot de schijn dat er voor (dreiging met) geweld dan wel intimidatie gezwicht is? Zo ja, hoe beoordeelt het college daarin het handelen van de gemeente ten aanzien van de demonstratie?"
De Partij voor de Dieren geeft aan dat voor haar het recht van demonstratie een groot goed is. "Maar dit dient wel op correcte wijze te gebeuren. Intimidatie en (dreigen met) geweld mag niet lonen. Om in de woorden van universitair docent Berend Roorda te spreken: ‘Demonstratierecht is een groot goed en dat moet een burgemeester voorop stellen, maar dat betekent niet dat alles geoorloofd is. Die afweging moet de burgemeester maken'."

Discussieer mee