Gemist

close

Live Radio

close
Kijk live naar LEO Middelsé

Luister live naar LEO Middelsé Kijk en luister terug op LEO Middelsé

Partij voor de Dieren wil Friese overshoot day

De Friese Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat er in Fryslân een eigen versie van de wereldwijde Earth Overshoot Day komt. Met deze dag wil de partij Friezen bewust maken van de noodzaak van een duurzame levensstijl en het zuinig omgaan met grondstoffen.

In een ideale wereld zou de Earth Overshoot Day op 31 december vallen. Het is de dag waarop we evenveel grondstoffen hebben verbruikt als de aarde in een jaar tijd kan genereren. Maar ieder jaar staat de aarde eerder in het rood. De mensheid heeft de grondstoffen die de aarde in een jaar tijd kan produceren in iets meer dan zeven maanden tijd opgemaakt. Na de VS en Australië is Nederland de ergste plunderaar van de aarde. Als iedereen zou leven zoals de gemiddelde Nederlander dat doet, zouden de grondstoffen al op 18 april op zijn.

Fractievoorzitter Rinie van der Zanden: “Dat betekent dus dat we eigenlijk de rest van het jaar -en dat is maar liefst acht en een halve maand- roofbouw plegen. En dat gaat meestal ook nog ten koste van de allerarmsten in deze wereld. Wij vinden dat we daar met zijn allen best eens een keer per jaar bij stil mogen staan”. De fractie heeft een motie ingediend waarin ze het College oproept om één keer per jaar een evenement te organiseren onder de titel “Friese Overshootdag”. De bedoeling van het evenement is dat de bewustwording onder Friezen wordt vergroot en dat er gezocht wordt naar oplossingen voor dit probleem. De fractie komt met haar motie in het kader van de provinciale discussie over de circulaire economie.

Discussieer mee