Gemist

close

Live Radio

close
Kijk live naar LEO Middelsé

Luister live naar LEO Middelsé Kijk en luister terug op LEO Middelsé

Arcadia-project DE BAREN start met archeologische boring in terp Nijehove

De start van Art Project DE BAREN - de figuurlijke en letterlijke opgraving van terp Nijehove in de Leeuwarder binnenstad - is op vrijdag 13 mei met een archeologische boring. De historische binnenstad van Leeuwarden is gebouwd op drie terpen: Oldehove, Nijehove en Minnema. 

Samen met wetenschappers, kunstenaars en bewoners gaat DE BAREN een mechanische boring doen op de hoogste van de drie, vijf meter tot op de bodem van de terp. Het is de eerste keer dat een dergelijke boring hier plaatsvindt.

Terpen zijn in een groot deel van Friesland vaak als eilanden in het vlakke landschap te zien. In de stad Leeuwarden zie je dat minder goed, de terpen zijn in de loop der eeuwen helemaal volgebouwd. Dat heeft ervoor gezorgd dat de terpen niet ten prooi zijn gevallen aan commerciële afgraving voor vruchtbare terpengrond. De Leeuwarder terpen Nijehove en Oldehove zijn mede daarom nog goed bewaard gebleven en sinds 10 jaar ook aangewezen als gemeentelijk monument.

Boren in terp Nijehove
Met een mechanische boorstelling worden er twee kolommen van ongeveer 10 cm diameter van de complete bodemopbouw van de terp naar boven gehaald. Er is dan een prachtige afwisseling van bodemlagen en verschillende kleuren en texturen te zien waaruit de terp is opgebouwd.
De opbrengsten van de opgraving worden later tentoongesteld in het Historisch Centrum Leeuwarden. Een deel van de opgegraven grond wordt verder onderzocht.

Iedereen kan meedoen
Onder begeleiding van archeologen wordt een van de boorkernen ter plaatse opengemaakt en bekeken. Vanaf 11 uur is eenieder die dat wil van harte welkom om zelf te bekijken wat er zoal in de terpbodem zit. De boring vindt plaats vlakbij de kruising van de Grote Kerkstraat met de Kleine Hoogstraat. Er wordt gezorgd voor voldoende werkhandschoenen en schragen waar de boringen op uitgestald worden. Vanuit het clubhuis van de BAREN - Grote Kerkstraat 234 - wordt gezorgd voor koffie/thee. De voorbereiding voor de boringen start om 08:00 uur en de werkzaamheden zullen tot ongeveer 16:00 duren. De boring wordt in nauwe samenwerking met gemeente Leeuwarden en Historisch Centrum Leeuwarden uitgevoerd.

DE BAREN
Terp Nijehove is de thuishaven van het Art Project DE BAREN, waarin de bewoners van nu figuurlijk de terp onder hun voeten opgraven. Lang geleden was de terp een ‘safe haven’, ze beschermde de bewoners tegen de golven – de baren – van de Middelsee. Deze heuvel van klei werd door mensenhanden gemaakt in een omgeving waar de natuur vrij spel had. In 2022 graven we in diezelfde klei, op zoek naar verhalen van de terpbewoners van vandaag. DE BAREN is een ontmoeting tussen vragen van nu én kennis vanuit de geschiedenis.  Tijdens de 100 dagen van Arcadia is terp Nijehove beladen met beeldende kunst, artistieke performances en een route die je langs verleden, heden en toekomst leidt.

Discussieer mee