U gebruikt een verouderde versie van Internet Explorer. Klik hier om een nieuwere browser te downloaden.

Gemist

close

Live Radio

close

Omroeporganisatie Leeuwarden en omstreken

Luister live naar LEO Middelsé Kijk en luister terug op LEO Middelsé

PvdA maakt zich zorgen over geweld tegen jeugdbeschermers

De PvdA fractie in de gemeenteraad van Leeuwarden maakt zich zorgen over de berichtgeving in de lokale media over de ervaren problemen rondom de werkwijze bij jeugdzorg en dan met name binnen de jeugdbescherming (gezinsvoogden). Verder maakt de fractie zich ongerust over mogelijk geweld en laster waarmee de hulpverleners geconfronteerd worden.

De PvdA stelt schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden over de berichtgeving in de Leeuwarder Courant met betrekking tot de werkwijze van gezinsvoogden en geweld tegen jeugdbeschermers. De PvdA fractie stelt het college van  B&W de volgende vragen:

1. Is het College op de hoogte van deze klachten en hoe kunnen we de geuite kritiek duiden?
2. Hoe verloopt de informatie-uitwisseling tussen organisaties en zijn er mogelijk vanuit privacy wetgeving belemmeringen die een zorgvuldige communicatie rondom de hulpverlening belemmeren.

De PvdA fractie doet het college van Burgemeester en Wethouders de suggestie om een open podium te organiseren en daarbij in ieder geval uit te nodigen:
1. Het advies- & meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling Friesland (Veilig Thuis)
2. Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
3. Raad voor de kinderbescherming
4. Kinderrechter.

De Leeuwarder Courant berichtte onlangs dat het functioneren van jeugdbescherming onder druk staat in Friesland. Zorgprofessionals uiten twijfels over de deskundigheid van een deel van de medewerkers. De gecertificeerde instellingen herkennen de druk, maar niet de kritiek. Uit gesprekken en mailwisselingen die de Leeuwarder Courant de afgelopen maanden voerde met ouders van onder toezicht gestelde kinderen, zorgprofessionals, de uitvoerende instanties en de rechterlijke macht, doemt duidelijk een beeld op van de problemen bij de jeugdbescherming. De afgelopen drie maanden zochten zeven wanhopige ouders onafhankelijk van elkaar contact met de krant vanwege grieven over jeugdzorg. In alle gevallen hadden de ouders te maken met een of meer uit huis geplaatste kinderen. Rode draad in hun kritiek is te veel macht bij de gezinsvoogden, gebrekkige communicatie en incapabele medewerkers.

 

Discussieer mee