Gemist

close

Live Radio

close
Kijk live naar LEO Middelsé

Luister live naar LEO Middelsé Kijk en luister terug op LEO Middelsé

Us Mem naar Fries Landbouwmuseum

Stichting Us Mem, de schatbewaarder van het erfgoed van het Fries Rundveestamboek gaat op in het Fries Landbouwmuseum. Daarmee komt dat bezit inclusief het bekende standbeeld van de koe ‘Us Mem’ in eigendom van het Fries Landbouwmuseum.

Stichting Us Mem werd opgericht bij de fusie van het Fries Rundvee Syndicaat in 1998 met de Nederlandse tegenhanger NRS, die zou leiden tot het huidige CRV: de Coöperatieve Veeverbeteringsorganisatie in Nederland en Vlaanderen.

Bijzonder erfgoed
De reden voor oprichting van stichting Us Mem was om het erfgoed van de Friese veefokkerij te behouden voor de provincie na de fusie. Dit erfgoed bestaat uit onder meer: de in Nederland unieke grote tegeltableaus uit het voormalige stamboekhuis, die in bruikleen zijn bij het Landbouwmuseum; de waardevolle medaille collectie van de beroemde veefokker Wassenaar uit Jelsum die ondergebracht is bij het Fries Museum en ruim 50 meter papieren archief dat onderdak heeft bij Tresoar.

Us Mem
Ook in eigendom van stichting Us Mem, en voor velen is dat niet bekend, is het standbeeld van Us Mem dat op de Harlingersingel in Leeuwarden staat. Het beeld van de zwartbonte koe, gemaakt door kunstenaar G.J. Adema, werd gemaakt ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de FRS. Het is een verbeelding van de ideale Friese stamboek koe. Het beeld werd aan het FRS overgedragen op 6 september 1954 in aanwezigheid van onder anderen Commissaris van de Koningin Harry Linthorst Homan en burgemeester A.A.M. van der Meulen.

De integratie van de stichting zal einde dit jaar afgerond zijn. Tseard van de Kooi treedt als huidig bestuurslid van Us Mem toe tot het bestuur van het Fries Landbouwmuseum.

Foto: Standbeeld Ús Mem werd in 1954 geplaatst op het Zuiderplein, bij het kantoor van het FRS. In 1990 verhuisde het beeld naar de Harlingersingel.

Discussieer mee