Gemist

close

Live Radio

close
Kijk live naar LEO Middelsé

Luister live naar LEO Middelsé Kijk en luister terug op LEO Middelsé

VIDEO: Doarpsmûne Reduzum zoekt 500 leden voor bouw nieuwe windmolen

De stichting Doarpsmûne Reduzum is druk bezig met een subsidieaanvraag voor een nieuwe dorpsmolen. Om het overheidsgeld binnen te slepen, heeft de stichting vijfhonderd leden nodig. 

 

"It projekt draait al sûnt 1994", vertelt Jeljer Zijlstra van de stichting. "De ynkomsten wurde ferdield oer it doarp. Foar de sportklup, of nei it skoalbuske." Momenteel zijn er al meer dan tweehonderd aanmeldingen voor de coöperatie. De initiatiefnemers hebben er vertrouwen in dat de vijfhonderd gehaald kan worden.

Als het aantal van vijfhonderd wordt gehaald, kan het dorp weer even vooruit. "De mûne is no sterk ferâldere. We binne fan doel de mûne te ferfangen, en wer 26 jier foarút te kinnen."

Discussieer mee