U gebruikt een verouderde versie van Internet Explorer. Klik hier om een nieuwere browser te downloaden.


Gemist

close

Live Radio

close

Omroeporganisatie Leeuwarden en omstreken

Luister live naar LEO Middelsé Kijk en luister terug op LEO Middelsé

Wetterskip Fryslân opent laboratorium voor DNA-onderzoek

Wetterskip Fryslân heeft sinds kort een eigen DNA-laboratorium. Daarmee kan Wetterskip als eerste Nederlandse waterschap DNA-analyses toepassen in het dagelijkse waterbeheer. Aan de hand van DNA-sporen in het water kan de aanwezigheid van planten- en diersoorten nauwkeurig worden bepaald. Het DNA-onderzoek helpt het waterschap bij de bestrijding van uitheemse plaagsoorten (exoten).

Met de innovatieve methode, qPCR genoemd, kan Wetterskip bijzondere planten- en diersoorten een stuk nauwkeuriger en goedkoper vaststellen dan met traditionele onderzoeksmethodes. ‘Hoe meer inzicht we hebben in het voorkomen en de verspreiding van exoten en zeldzame soorten, hoe beter we beheermaatregelen in kunnen zetten’, zegt Rob van der Meer, manager van het laboratorium.

Eerst zonnebaars in kaart brengen
Het waterschap zet deze methode eerst in om de aanwezigheid van zonnebaars, een populaire vijvervis, in afgesloten poelen in Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier in kaart te brengen. De zonnebaars komt oorspronkelijk niet in Nederland voor. De exoot vormt een bedreiging voor inheemse vissen, amfibieën en waterinsecten. Rob van der Meer: ‘De eDNAanalyse geeft ons een goed beeld van de verspreiding van deze soort. Hierdoor kunnen we gericht en effectief maatregelen nemen.’

Discussieer mee