U gebruikt een verouderde versie van Internet Explorer. Klik hier om een nieuwere browser te downloaden.


Gemist

close

Live Radio

close

Omroeporganisatie Leeuwarden en omstreken

Luister live naar LEO Middelsé Kijk en luister terug op LEO Middelsé

WoonFriesland en Elkien investeren €70 miljoen in nieuwbouw en onderhoud

Voor het vijfde opeenvolgende jaar hebben de gemeente, de corporaties WoonFriesland en Elkien, de huurdersorganisaties Nieuw Elan en De Bewonersraad prestatieafspraken vastgesteld. De beide corporaties hebben voor 2020 voor circa € 70 miljoen aan plannen voor nieuwbouw, onderhoud, woningverbetering en leefbaarheid.

De samenwerking tussen gemeente, WoonFriesland, Elkien, Nieuw Elan en De Bewonersraad omvat onderwerpen als betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Wonen en zorg is ook een belangrijk terrein waar partijen elkaar dagelijks vinden.

Investeringen in woningvoorraad en leefbaarheid
De beide corporaties hebben voor 2020 voor circa € 70 miljoen aan plannen voor nieuwbouw, onderhoud, woningverbetering en leefbaarheid. Hiermee wordt ook in 2020 weer fors geïnvesteerd in de woningvoorraad in de gemeente Leeuwarden. Partijen gaan gezamenlijk verder met de planvorming over hoe de woningvoorraad uiteindelijk CO2 neutraal is te krijgen. Via de wijkenaanpak wordt extra inzet vrijgemaakt in een aantal wijken waar dit nodig is.

Sociaal domein
Er is een groeiende groep kwetsbare huurders. Om kwetsbare huurders zelfstandig te laten wonen is het nodig dat zorg of maatschappelijke begeleiding  goed geregeld wordt. Dit vraagt om een nauwe samenwerking tussen partijen, waarbij ook andere zorg- en maatschappelijke organisaties nodig zijn.

Nieuwe blik op volkshuisvesting
Sinds een aantal jaren is de (sociale) woningmarkt fors in beweging. Dit vraagt van partijen om een nieuwe, omvattende blik op de opgaven van de volkshuisvesting voor de komende tijd. Aan deze volkshuisvestingsvisie wordt nu gewerkt en wordt in de loop van 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.

Discussieer mee